HMS

Mål for HMS
Kongsberg padleklubbs mål for helse, miljø og sikkerhet er å unngå alvorlig skade. Dette gjelder både på miljø og padlernes fysiske og mentale helse.

HMS-strategi

Sikkerhet er alltid første prioritet.
Sikkerhet oppnår vi gjennom god planlegging og gode risikovurderinger.
Vi forplikter oss til å:

  • Ferdes etter evne.
  • Systematisk lære opp våre medlemmer, vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet vedrørende miljø og sikkerhet.
  • Ikke skape negative virkninger og forstyrrelser på miljøet som følge av vår aktivitet.
  • Føye oss etter lokale normer og regler for vår ferdsel i naturen.
  • Ikke forsøple naturen i forbindelse med våre aktiviteter.
  • Aktivt søke informasjon om hendelser og ta lærdom av disse i eget og fra andre padlemiljø.

Vi ivaretar noen grunnleggende plikter
Lov om produktkontroll pålegger alle virksomheter som tilbyr forbrukertjenester i Norge å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet.
KPK overholder lov og forskrift gjennom flere tiltak som besvarer vår:

Opplysningsplikt: Vi stiller krav til at aktivitetsledere og turkoordinatorer skal gi tilstrekkelig av opplysninger om arrangementene og vi opplyser om risiki og tiltak forbundet med ulike typer turer på våre HMS-ark.

Aktsomhetsplikt: Vi er konservative og aktsomme ved gjennomføring av arrangement særlig i tilfelle der mindre erfarne deltar. Vi har også plikt til å avvise deltakelse på hele eller deler av arrangementet dersom vi anser deltakeren for mindre kompetent enn det som kreves.

Kunnskapsplikt: Vi driver systematiske kompetansebyggende tiltak for ledere, instruktører og medlemmer, ved regulære aktiviteter, kurs og samlinger. Vi har en kultur for sikkerhet der vi også deler på erfaring og kompetanse på en uformell måte.

Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Vi har etablert et HMS-system. Dette inneholder blant annet et sett av HMS-ark som omfatter (per 2018) de fleste av våre typer arrangement. HMS-systemet befinner seg lett tilgjengelig på vår interne webside.

HMS-dokumenter i KPK er:

Leikeboka

Legg igjen en kommentar