Grettefoss

Området ved Grettefoss har to sjeldne naturlige bølger som er et attraktivt sted for elvepadlere og er av Norges Padleforbund kategorisert som en idrettsarena. Området brukes aktivt for øving og freestyle-konkurranser for både nye og erfarne fra hele sør-Norge. Padlere er i Norge prisgitt naturlige forekomster som er mangelvare da det knapt finnes elver med like stabile og fine forhold som Grettefoss tilbyr. I Tyskalnd og Frankrike finnes det kunstige anlegg, men dette er noe vi i Norge ikke har. Elvepadling er nok en litt ukjent sport for mange, men er faktisk OL-Gren i Paris 2024.

Grettefoss bru, bygget i 1924, går over strykene men er ikke lenger av tilstrekkelig standard for en fylkesvei. Kongsberg Padleklubb har hele veien fulgt prosessen og gjort vårt beste for å unngå at denne naturlig skapte idrettsarenaen og naturperlen ødelegges for nåværende og fremtidige generasjoner.

Dette er en oppsummering av historikken fra Kongsberg Padleklubb sin side og hva vi akter å gjøre fremover.

Før 2019:

Noen år tilbake før 2019 ble det utarbeidet et forprosjekt for Ny Grettefoss bru. Ett av alternativene var å  bygge brua i samme trase som eksisterende bru. Vegvesenet m/vegdirektør ønsket da at eksisterende bru skulle rives (se artikkel i LP), men Buskerud fylkeskommune ønsket å bevare den (se artikkel i LP).

2019:

Torsdag 31. januar 2019 ble det oppnådd tverrpolitisk enighet blant fylkespolitikerne om å bygge ny Grettefoss bru nedstrøms for dagens bru (se artikkel i LP) som vist på bilde under.


Allerede før Fylkeskommunen hold åpent møte tok KPK kontakt med prosjektets planleggingsleder Anne Lise Mastrup ved Statens Vegvesen sitt kontor i Drammen. Der forklarte KPK hvordan vi bruker elva, dens spesielle formasjoner og hvilke konsekvenser en bru midt i dette stryket vil føre til.

2020:

Ifølge postlisten til Viken ble den 21. januar 2020 prosjektet Grettefoss Bru overført fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune.

 • 6. juni 2020 ble det holdt et åpent møte på Solvoll i Svene om Grettefoss bru. (se artikkel i LP). Odd Resser og Karsten Dons fra KPK deltok i møtet sammen med Sven Nordby Anderssen. (Generalsekretær i Norges Padleforbund)
 • I møtet orienterte Viken fylkeskommune om ny Grettefoss bru. På dette tidspunktet så brua ut som den gjør i foreliggende detaljreguleringsplan. KPK sine innspill fra møtet med Statens Vegvesen syntes ikke å ha blitt hørt.
 • Representanter fra KPK gav igjen innspill på hvor viktig dette stryket er for elvepadlermiljøet i Norge, og hvorfor.
 • KPK var opptatt av og påpekte hva som kunne gjøres for å beholde formasjonene som var. KPK ble lovet at de skulle holdes informert og involvert.
 • 17 Juni tar KPK kontakt med Prosjektleder Linn Ryen. Vi ønsker å få kontaktinformasjon til Cowisom tegner brua for å følge opp prosessen og sørge for at vi blir hørt. KPK fikk tilsendt prosjektinformasjonen dagen etter, men Fylket ville ikke møte KPK, og ga heller ikke anledning til direkte kontakt med planleggerne. Vi ble fortalt at prosjektet skulle ta kontakt «etter hvert».

2021:

I løpet av 2021 har Viken sammen med Cowi, jobbet med detaljreguleringsplanen.

Ifølge postlisten til Viken oversendte Cowi plan for Grettefoss bru den 2. mars 2021. KPK registrerer at det har det vært endel kommunikasjon i løpet av året, derav fra/til:

 • Jostein Myklatun (bor i Svene og jobber i Betonmast)
 • Johnny Landerud
 • Anders Øia
 • Marte Fjeldvær

KPK ble fortsatt ikke kontaktet.

2022:

 • KPK hører fortsatt ingenting fra prosjektet og bestemmer seg i februar for å opprette en komitè for å drive arbeidet videre og sikre Norske padleres interesser. Kåre Meling utnevnes av Styret i KPK som leder av «Bevar Grettefoss» Komitè.
 • Han tar i februar 2022 kontakt med Ingvill Hoftun som nå er ansvarlig prosjektleder for reguleringsplanarbeidet i Viken fylkeskommune for å bli informert om status i arbeidet med Grettefoss bru.
 • I en lang telefonsamtale kom det fram at plandokumentet var i ferd med å ferdigstilles og at detaljreguleringsplanene skulle ut på offentlig høring i begynnelsen av mars.
 • KPK fikk tilsendt de sidene av planbeskrivelsen som omtalte padleaktiviteter og fikk anledning til å komme med et begrenset innspill til tekstforbedring.
 • Etter en hyperrask prosess, fikk KPK utarbeidet og oversent Innspillene til Viken den 25.02
 • Detaljreguleringsplanene (Varsel om offentlig etteryn, Planbeskrivelsen, Plankart nivå 2 og plankart nivå3) ble lagt ut på offentlig høring den 6. mars 2022, med høringfrist til 27. april.

Hva skjer videre?

KPK kan ikke se at noen av våre innspill er tatt inn i planbeskrivelsen. Slik brua er utformet vil den gå rett over de to unike bølgene som brukes til surfing. Arbeidet med fundamentering til pilarer krever at det legges fyllmasse ut i elva for å lage fangdammer. Grusfyllingene vil ødelegge elvebunnen permanent og endre de fysiske forholdene som skaper disse to valsene (surfebølgene).


Pilarene under brua skaper også turbulens i vannet som gjør padling usikkert og uforutsigbart. I tillegg vil vi med denne løsningen få en diger betongkonstuksjon bygget tvers over et naturlig skapt iddrettsanlegg og bli en heller utrivelig plass å være.

Brua er planlagt rett over Grettefoss sine to stående bølger


I planbeskrivelsen skriver Fylkeskommunen at våre innspill vil bli fulgt opp i byggeplanfasen for å vurdere tiltak som reduserer ulemper for oss. KPK kan ikke se at våre behov kanbli ivaretatt slik brua er tegnet inn nå. Den vil ødelegge et unikt naturskapt idrettsanlegg og vi mener den må flyttes lenger ned eller lenger opp.

 • Utbedrende tiltak er med denne løsningen ikke mulig, da det ikke vil bli noe igjen å utbedre.
 • Konsekvensreduserende tiltak er å legge brua et annet sted eller bygge en kunstig formasjon i et annet stryk med jevn vanntilførsel.

KPK vil frem til 27. april jobbe med et svar til Fylkeskommunen og ha dette ferdig før høringsfristen 27. april. All hjelp vi kan få er hjertelig velkomment!

Mer om utredningen for hvorfor Norske padleklubber og Norges Padleforbund mener dette er katastrofalt for nåvaærende og fremtidige generasjoner elvepadlere her. (Kommer)Comments are closed.