MEDLEMSKAP

INNMELDING
Kongsberg Padleklubb bruker Norges Idrettsforbund sin medlemsskapsløsning for fakruering og medlemslister.
For å melde deg inn må du logge inn på Min Idrett: https://minidrett.nif.no/ Om du er meldem i et annet idrettslag er det er samme innlogging.

Kort oppskrift for innmelding i Kongsberg Padleklubb

  • Logg inn på https://minidrett.nif.no/
  • Om nødvendig opprett ny bruker
  • Velg Medlemsskap
  • Velg Finn ny klubb
  • Søk opp: Kongsberg Padleklubb
  • Velg Kongsberg Padleklubb fra listen
  • Hak av de grenene du vil være aktiv i.
  • Trykk Send Søknad
  • Medlemsskapssøknaden vil nå bli behandlet av kasserer.
  • Faktura vil bli tilsendt på e-post.

For ekstra forklaring se informasjonsvideoen fra NIF: https://www.youtube.com/watch?v=e_u2tHtdYAA

ÅRSKONTINGENT MEDLEMSKAP for 2018:

Årskontingenten for 2018 faktureres gjennom Min Idrett og du vil få en egen e-post om det. Vennligst benytt tilsendt faktura, ikke betal direkte til klubben.

Hovedmedlem  kr. 550,-
Familiemedlemskap  kr. 650,-
Ungdomsmedlem   kr. 250*,

*Ungdomsmedlem er enkeltmedlemmer under 18 år når han/hun ikke er medlem i et familiemedlemskap.