BARN OG UNGDOM

Leikeboka

Trening for barn, ungdom og familier
Vi oppfordere alle barn, unge og familier til å bli med på fellespadlingene på tirdager, dette er dagen der vi spesielt tar oss av de som trenger instruksjon.  Vi har utstyr til utlån både for små og store. Mer informasjon om fellespadlignene under Elvepadling og Terminliste.

Ta kontakt med leder om det er spørsmål.

 

 

Comments are closed.