Familiemedlem

Det er kun personer som er bosatt på samme adresse som kan meldes inn i et familiemedlemskap. Hvis det er mer enn 5 personer i familen bruk det ordinære innmeldingsskjemaet for de resterende medlemmene og oppgi navn på hovedmedlem. De samme gjelder hvis det tidligere er registrert et hovedmedlem.

Generated by DALL·E

Comments are closed.