KONTAKT

Kongsberg Padleklubb
Epost: styret@kongsberg-padleklubb.net

Organisasjonsnummer: 994232908

Kontonummer: 2291 20 29321
Vippsnummer: 523662 
Disse skal ikke brukes til medlemsavgift

Styret 2018:

Navn: Funksjon:
Marianne L. Hemsing Leder
Sigurd Holsen Nestleder
Odd J. Resser Styremedlem
Kjell Helge Gjerdrum Styremedlem
Rune Syversten Styremedlem
Asbjørn Heggem Styremedlem
Berit Knutsen
Vara


Organisasjonsplan 2018

Dokumenter