Bassengtreninger

Vi anbefaler alle å benytte seg av klubbens treningstider i svømmehallen i godt og varmt vann.

Regler:
Ingen kan trene i svømmehallen alene.
Alle kan møte, selv om det er spesielle grupper som har øvelser/kurs, det er god plass.
Medlemmer som har betalt kontingent, benytter svømmehallen gratis.
Ikke-medlemmer betaler kr 120 pr gang til Vipps 523662, evt kto 2291 20 29321.
Familiemedlemmer har samme regel som betalende medlemmer.
Spesielle arrangementer og kurs kan ha egen pris, følge med på FB-siden Turer og aktiviteter.
Eget utstyr kan benyttes, må vaskes grundig før bruk i bassenget.

**************************************************************************

Tirsdager

Halve bassenget, grunna
kl 20.30-21.30 – må være ute av garderobene innen kl 22.00

**************************************************************************


Bookmark the permalink.

Comments are closed.