Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2021

Tid: Torsdag 25.02.2021 kl 18:00
Sted: Digitalt på Microsoft Teams


Agenda:
1. Godkjenning av de de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av årsmelding for 2020
5. Godkjenning av regnskapet for 2020
6. Innkommende forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2022
8. Godkjenne budsjett for 2021
9. Endring av organisasjonsplan
10. Valg


Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må senest være styret i hende innen torsdag 11.02.2021. Innkommende saker sendes til styret@kongsberg-padleklubb.net.


Valgkomiteen for årsmøtet 2021 er Kåre Meling og Berit Knutsen. Send en e-post til k-meling[krøllalfa]hotmail.com eller berikn2[krøllalfa]online.no  om du ønsker kontakt med valgkomiteen.


Årsmøtepapirer og link til det digitale møtet sendes ut på e-post til medlemmer en uke før årsmøtet.


Vel møtt!
Padlehilsen fra Styret

Bookmark the permalink.

Comments are closed.