Årsmøte 2022

Tid: Tirsdag 15.02.2022 kl 18:00 Sted: Digitalt på Microsoft Teams eller kafeterian over svømmehallen dersom det er mulig.  Agenda: 1. Godkjenning av de de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av årsmelding for 2021 5…. Les Mer