Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2019

Innkalling er sendt ut til alle medlemmer på mail.
(Ikke fått inkallingen? Se HER.)

Tid: Onsdag 13.02.2019 kl 18:00.
Sted: Kongsberg Rådhus

Det vil bli servert pizza til de oppmøtte under møtet.

Agenda:
• 1. Godkjenning av de de stemmeberettigede.
• 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
• 3. Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
• 4. Godkjenning av årsmelding for 2018
• 5. Godkjenning av regnskapet for 2018
• 6. Fastsette medlemskontingent for 2020
• 7. Godkjenne budsjett for 2019
• 8. Endring av organisasjonsplan
• 9. Valg
• 10. Endring av Lov for Kongsberg Padleklubb
• 11. Innkommende saker
• 12. Eventuelt
• 13. Sosial hygge

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må senest være styret i hende innen onsdag 30.01.2019 kl 18:00. Innkommende saker sendes til styret@kongsberg-padleklubb.net.

Valgkomiteen for årsmøtet 2019 er Ingar Vaskinn og Kåre Meling. Send en e-post til ingar@vaskinn.no om du ønsker kontakt med valgkomiteen.

Årsmøtepapirer publiseres på nettsidene og sendes ut på e-post til medlemmer en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

 

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar