Highlights fra styremøter

Styremøter i 2024

Styremøtet den 8. februar 2024:

Årshjulet for 2024

Odd vil i løpet innkalle aktivitetsledere for både hav og elv til kick-off møte i løpet av januar for planlegging av kurs og turer i 2024. Vi vil prøve å være tidlig ute med å få synliggjort våre kursaktiviteter på terminlisten til NPF. 

Av aktiviteter som vil komme inn i årshjulet, nevnes:
– Sikkerhetskurs 25-26. mai
– Samling Young boaters 4-5 mai.
– Sommerskole uke 26

Søknad om midler til stiftelser

Klubben har fått positiv respons fra Sparebankstiftelsen på søknad om midler til playboats. Vi fikk 66000 kroner. Nye kajakker er innkjøpt.

Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 vil avholdes den 20. februar fra klokken 1730. Årsmøtet vil avholdes på Kongsberg rådhus i møterom «Mosebekksalen».

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Styremøter i 2023

Styremøtet den 4. desember 2023:

Oppfølgning etter endt grunnkurs

Av deltakere på grunnkurs, viser det seg at få av deltakerne blir aktive padlere etter at grunnkurset er ferdig. Dette vil vi forsøke å gjøre noe med. En arbeidsgruppe bestående av Marina, Arild og Kåre vil jobbe med dette og komme opp med konkrete tiltak. 

Kongsberg 400 års jubileum

For en tid siden gjorde i en etterlysning på Facebook-gruppen vår etter bistand til å få gjennomført klubbens bidrag til dette arrangementet. Det har så langt vært skuffende liten respons på etterlysningen. Vi gjør et nytt forsøk på rekruttering.

Søknad om midler til stiftelser

Klubben har innen fristen 1. desember sendt søknad til Sparebankstiftelsen om midler til bygging av universell padlebrygge.

Padlebu Kloppfoss

Den nye padlebua er satt opp midlertidig tillatelse på 6 måneder grunnet nærhet til høyspentledning. Bua må fjernes innen 6 måneder. Det etableres en plan for å finne ny lokasjon og flytting innen fristen.

Klubbkveld

Speiderhuset på Jonsekollen er reservert onsdag 10. april for en ny sosial samling i klubben etter forrige suksess.

Ny padlebrygge

Arbeidsgruppen for etablering av ny padlebrygge med universell utforming ved Hellebekk er etablert og består av Tove, Inger Margrethe og Kåre (leder av arbeidsgruppen). Foreløpig kostnadsoverslag for padlebryggen er i underkant av 300000,- kroner. Årsmøtet i februar vil stemme over et forslag til økonomisk bidrag fra klubbkassen.

Oppfordring:

Alle medlemmer oppfordres til å komme med forslag til saker for behandling i neste styremøte.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Styremøtet den 1. november 2023:

Svømmehallen

Det blir bassengtreninger i svømmehallen denne vinterperioden også, nærmere bestemt tirsdager og søndager. HAV vil også i år ta sikte på å være aktive brukere. Det kan bli aktuelt å fastsette spesielle temaer for noen av treningene (teknikktrening, redningstrening, rulletrening, etc).

Oppfølgning etter endt grunnkurs

Av deltakere på grunnkurs, viser det seg at få av deltakerne blir aktive padlere etter at grunnkurset er ferdig. Dette vil vi forsøke å gjøre noe med. En arbeidsgruppe bestående av Marina, Arild og Kåre vil jobbe med dette og komme opp med konkrete tiltak. 

Nettbutikk for utleie av kajakker og padleutstyr

Det jobbes med å etablere en nettbutikkløsning for å kunne administrere utlån av klubbens utstyr på en mye bedre måte enn idag. Løsningen er langt på vei ferdig testet og vil mest sannsynlig tas i bruk innen sesongstart 2024.

Søknad om midler til stiftelser

Klubben vil sende søknad til Sparebankstiftelsen om midler til bygging av universell padlebrygge. Fristen for denne søknaden er 01.12.2023.

Klubben vil også sende søknad om midler til avvikling av sommerskole 2024.

Kongsberg 400 års jubileum

Kongsberg padleklubb er invitert til å være med på jubiléet. Dette er noe vi må få til, men det kan være en utfordring å få noen i klubben til å ta ansvar for å lede planleggingen.

Vi bør være synlige på den store jubileumsdagen den 2. mai, Kongsberg Agenda den 22. juni og den tradisjonelle Elvelangs til høsten 2024.

Padlebua på Kloppfoss

Den gamle padlebua  er fjernet og det jobbes med å få på plass den nye brakka som skal erstatte denne. Det har vært noen problemstillinger relatert til høyspentkabelen som går over området, med det ser ut til å løse seg.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Styremøtet den 20. september 2023:

Elvelangs

Klubben vil delta i Elvelangs i år som tidligere år. Datoen er 23. september. Anita har ansvar for de som skal padle (med lys) fra Hellebekk og nedover mot byen og innom KPK sin stand i Magasinparken. Odd har påtatt seg ansvaret for standen.

Sommerskole 2024

Klubben har planer om å gjennomføre en Sommerskole sommeren 2024. I den forbindelse vil klubben søke om midler fra Gjensidigestiftelsen for å kunne gjennomføre sommerskolen med god kvalitet og rikt innhold. Sommerskolen kan være en ypperlig anledning til å markedsføre klubben vår og hva vi driver med. I løpet av vinteren vil det jobbes med å planlegge arrangementet.

Aktivering av nye medlemmer

Personer som melder seg inn i klubben ifb. deltakelse på grunnkurs (hav og elv), i liten grad deltar i klubbens padleaktiviteter. Klubben har idag ikke noen strategi for å motivere nye medlemmer til å bli aktive padlere i klubbens regi. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Det er derfor bestemt at en arbeidsgruppe skal se nærmere på dette, og komme med forslag til en konkret plan. Arbeidsgruppen består i dag av Kåre og Marina. De tar gjerne imot andre som kunne tenke seg å være med…..🙂

Ny padlebrygge 

En av klubbens medlemmer har fremmet et forslag om å anskaffe en ny padlebrygge på Hellebekk med såkalt «universell utforming». Universell utforming går ut på at bryggen skal kunne benyttes personer med redusert mobilitet (handicap). Styret ønsker å gå videre med dette og vil prøve å etablere en arbeidsgruppe til å utrede dette nærmere.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.