Søknadsfrist for støtte til kurs – veileder og raftguider – 6. april

Kongsberg Padleklubb sin kompetanseplan 2014-2015 tilsier at klubben vil fremskaffe flere aktivitetsledere, veiledere og raftguider. I 2014 fikk klubben et tilskudd av 8 aktivitetsledere, hvor av 6 er boende i Kongsberg-området. Målet for klubben nå er å fremskaffe 2 veiledere og 2 raftguider.

  • De som velger å ta veilederkurs vil få kursavgiften dekket av klubben.
  • De som ønsker å ta raftguidekurs vil få dekket en del av kursavgiften fra klubben. Det er satt av 9000 kroner til kurs, og vil bli fordelt avhengig av hvor mange som velger å søke om midler.

Søknadsfrist er satt til 6. april 2015.

Vilkårene som må oppfylles av søkere er som følger:
For veiledere: Gjennomføre kurs for klubben to helger pr sesong, på dugnadsbasis, de kommende to sesonger. Må også være boende i Kongsberg, eller stabil tilstedeværelse på treninger og turer.
For raftguider: Guide for klubben to helger pr sesong de kommende to sesonger på elver en er kvalifisert for (Den elva en tok kurset, om en består kursets evaluering, samt Tinnelva. Andre elver må vurderes enkeltvis). Må også være boende i Kongsberg, eller stabil tilstedeværelse på treninger og turer.

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar