NPF Sikkerhetskurs elv, 17. – 27.august

KPK – Kongsberg padleklubb arrangerer Sikkerhetskurs Elv i perioden 17. – 27. august 2023.

Opplæring i sikkerhet for å øke bevisstheten om sikker padling på elv. I tillegg skal deltakeren lære å kunne utfylle forskjellige roller i enkle redningsoperasjon i forbindelse med elvepadling. Det forventes ikke at deltakeren skal kunne lede en operasjon. 

NPF’s kursbeskrivelse: https://www.padling.no/vaattkort/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/elvepadling/sikkerhetskurs-elv/ 

Kursleder er Arild Arnesen. 
Førstehjelpskurs på 4t avholdes hos Kongsberg Røde Kors. 

Kurset går følgende dager: 
17.08.2023 17:30 – 21:30 Førstehjelp, Røde Kors 
26.08.2023 10:00 – 16:00 Teori og praksis 
27.08.2023 10:00 – 16:00 Teori og praksis 

Pris for medlemmer av KPK: 

Senior kr 2350,- 
Junior u/18 kr 1200,- 
Student u/25 kr 1200,- 
Familie kr 2900,00 (1 voksen + 1 barn) 
Ekstra senior (familie) kr 1200,- 
Ekstra junior (familie) kr 750,- 
Ikke medlem: et tillegg på kr 690,- (eller årskontingenten) + eventuelt tillegg for båtleie kr 320,- 

Påmelding skjer online fra NPFs teminliste: https://www.vaattkort.no/Event/11819. Ved påmelding bekrefter du at du har lest og akseptert KPKs Vilkår for deltakelse turer og kurs.


BETALING
Kongsberg Padleklubb vil sende faktura på kurskostnadene etter gjennomført kurs.

Spørsmål rettes til kursleder Arild Arnesen, telefon 98214048

Bookmark the permalink.

Comments are closed.