Årsmøte 2022

Tid: Tirsdag 15.02.2022 kl 18:00

Sted: Digitalt på Microsoft Teams eller kafeterian over svømmehallen dersom det er mulig. 

Agenda:

1. Godkjenning av de de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenning av årsmelding for 2021

5. Godkjenning av regnskapet for 2021

6. Innkommende forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent for 2022

8. Godkjenne budsjett for 2022

9. Endring av organisasjonsplan

10. Valg  

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må senest være styret i hende innen tirsdag 1.02.2022. Innkommende saker sendes til styret@kongsberg-padleklubb.net.  

Valgkomiteen for årsmøtet 2021 er Kåre Meling og Håkon Eide. Send en melding på Messenger om du ønsker kontakt med valgkomiteen.  Nominasjoner til styret ønskes velommen og kan sendes til valkgomiteen.

Årsmøtepapirer og link til det digitale møtet sendes ut på e-post til medlemmer en uke før årsmøtet.    

Vel møtt!  

Padlehilsen fra Styret  

Bookmark the permalink.

Comments are closed.