Sikkerhetskurs elv, 2021

Kongsberg padleklubb arrangerer sikkerhetskurs 23. august – 1. september.
Dette er kurset de gamle padlerne ønsker at de nye skal ta, slik at de erfarne også får hjelp når det trengs!

NPF skriver følgende om kurset: Kurset gir opplæring i sikkerhet for å øke bevisstheten om emnet. I tillegg skal deltakeren lære å kunne utfylle forskjellige roller i en enkel redningsoperasjon. Det forventes ikke at deltakeren skal kunne lede en operasjon.
NPF’s kursbeskrivelse: https://www.padling.no/vaattkort/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/elvepadling/sikkerhetskurs-elv/
Kursleder på elvedelen er Arild Arnesen. Kursleder på førstehjelpsdelen er Kongsberg Røde Kors/Britt Bø.

Kurset går følgende dager:
23.08.21 1630 – 2130 Teori og praksis, i hovedsak tørt
24.08.21 1630 – 2130 Teori og praksis, i hovedsak vått
01.09.21 1800 – 2100 Førstehjelp

Pris for medlemmer av KPK:

  • Senior kr 2000,-
  • Junior u/18 kr 1000,-
  • Student u/25 kr 1000,-
  • Familie kr 2 500,00 (voksen + barn)
  • Ekstra senior (familie) kr 1 000,-
  • Ekstra junior (familie) kr 600,-
  • Ikke medlem: et tillegg på kr 550,- (eller årskontingenten) + eventuelt tillegg for båtleie kr 300,-
  • Medlemmer låner klubbåter gratis etter først-til-mølla.

Påmelding skjer online fra NPFs teminliste: https://www.vaattkort.no/Event/9692
Packraftere kan konferere med Feyling, og sende manuell påmelding til oddj@resser.no.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.