Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2020

Innkalling er sendt ut til alle medlemmer på mail.
(Ikke fått innkallingen? Se HER.)

Tid: Torsdag 13.02.2020 kl 18:00.
Sted: Kongsberg Rådhus

Det vil bli servert pizza på starten av møtet!

Agenda:
1. Godkjenning av de de stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av årsmelding for 2019
5. Godkjenning av regnskapet for 2019
6. Fastsette medlemskontingent for 2021
7. Godkjenne budsjett for 2020
8. Endring av organisasjonsplan
9. Valg
10. Endring av Lov for Kongsberg Padleklubb
11. Innkommende saker
12. Eventuelt
13. Sosial hygge

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må senest være styret i hende innen torsdag 30.01.2020. Innkommende saker sendes til styret@kongsberg-padleklubb.net.

Valgkomiteen for årsmøtet 2020 er Ingar Vaskinn og Kåre Meling. Send en e-post til ingar@vaskinn.no eller k-meling@hotmail.com om du ønsker kontakt med valgkomiteen.

Årsmøtepapirer publiseres på nettsidene og sendes ut på e-post til medlemmer en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Mvh Styret

Bookmark the permalink.

Comments are closed.